ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ!

ಇಂದಿನ ‘ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ’ದ ‘ಸಿಟಿ ಮೇಲ್ ಬಾಕ್ಸ್’ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಪತ್ರ.

toigetimage.dll