‘ತಂದೆಯರ ಸಂಘ’ ಸೇರಿದ ಸುಘೋಷ್ ನಿಗಳೆ

suvidya baby

ಆತ್ಮೀಯರೆ,

ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ. ದಿನಾಂಕ 16 ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009 ರಂದು ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ವಿದ್ಯಾ, ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ತಾಯಿ, ಮಗು ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪ ಮೂವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ.  ಇದೀಗ ನಾನು ‘ತಂದೆಯರ ಸಂಘ’ವನ್ನು ಸೇರಿದಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಲೆಸ್ ನೈಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ….ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಗಳು ನನಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಆಯ್ದ ಕೆಲವುಗಳನ್ನು ಸಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಈ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಡಿ.

ವಿಶ್ವಾಸವಿರಲಿ

ಸುಘೋಷ್ ಎಸ್. ನಿಗಳೆ.