ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟನನ್ನು ಮಲಗಿಸಿದವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಬ್ಜ ಬಹುಮಾನ….

1234

ತೀರ ಕಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಸತತ ಒಂದು ಗಟೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ ನಾನು ಹಾಗೂ ನನ್ನವಳು ಮಗುವನ್ನು ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನವಳ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಸುಖವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ. ಇನ್ನು ಆತನನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಬೇಕು. ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎದ್ದೆ. ಕಾಲು ಸಪ್ಪಳವಾಗದಂತೆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತ ಬೆಡ್ ಮೇಲಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದೆ. ಮ್ಯಾಣಗುಬಟದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಧುಬಟಿ ಹಾಕಿ, ಪುಟ್ಟನ ತಲೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಾರದಂತೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ದಿಂಬು ಜೋಡಿಸಿದೆ.

1234ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿ ಪುಟ್ಟನನ್ನು ಹೂವಿನಂತೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತ ನಾಜೂಕಿನಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನವಳು ಹೊಸ ನ್ಯಾಪಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಳು. ಅದನ್ನು ನಯವಾಗಿ ಪುಟ್ಟನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದೆ. ಆತನ ಮೈಮೇಲೆ ಧುಬಟಿ ಹೊದಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ತಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಿದೆಯೆ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡೆ. ಕೊಡೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಛರ್ ದಾನಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಪುಟ್ಟನ ಮೇಲಿಟ್ಟೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡೆಯದಂತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊದಿಸಿದೆ. ಪುಟ್ಟ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾನೆ ಅಂದುಕೊಂಡೆವು.1234

ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದಂತಹ ಸೀನು ಬಂತು. ಅದೇ ಬೆಕ್ಕಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಾಗಿ ನಡೆದರೂ, ರೂಮಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ರೂಮಿನ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೀನಿಬಿಟ್ಟೆ. ಪುಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಅಳಲಾರಂಭಿಸಿದ….