ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಂತ್ವನ: ಫೋಟೋಗಳು

ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಲಾವಿದರ ಚಿತ್ರ ಶಿಬಿರದ ಕ್ಷಣಗಳು…

1

2

3

5

6

7

8

9

4