5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, 25 ಪೈಸೆಗೆ ಚಾಚಾ ನೆಹರು

rajiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nehru