ಅರ್ತ್ಅವರ್ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ

(ಇಂದಿನ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು).

ನೀರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಯಲು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಡ್ತಿ

‘ಸುಧಾ’ದ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತದ ನಿವೇದಿತಾ…

ಜಯಶ್ರೀ ರಾಜ್ ‘ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ’ ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹನಟಿ. ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಯಶ್ರೀ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಟನೆಯ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಸುಧಾದ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.

ವೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಾನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮತದ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತಲೆ ಒಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ, ಸೆರೆ ಕುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಗಂಟಲು ಹರಿದಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಏನೆನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಇಷ್ಟು ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಕನಿಷ್ಟ ಸೌಜನ್ಯ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯತ್ಯತ್ಯತ್ಯಗತ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ವೋಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಕ್ಷಿಸಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೋಫಿಸ್ಟೇಕೆಟೆಡ್ ಜನ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ವೋಟ್ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಶೇಮ್ ಶೇಮ್ ಆರೋಪವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿ. ವೋಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ವೋಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ….