ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೀಗಿತ್ತು…

ಸಿಸ್ಟೋಸ್ಕೋಪಿ ಆದ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ ಉಳಿದಿದ್ದ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ತೆಗೆಯಲು ನನ್ನ ದೇಹದೊಳಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಕೂರಿಸಲಾಗಿತ್ತು….

ಸ್ಟೆಂಟ್


ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.