ಕಬ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕೆ ಪದ್ಮನಾಭ…

PRAKRUTHI Habba – 51

The musical journey continues with a classical performance by

Gaana Kala Bhushana Sri R.K.Padmanabha & Party.

The Bhaava and Bhakti Saara are sure to captivate you.

Please come with Family and friends to savour the experience of an Artist of International Repute.


Venue : Bandstand, Cubbon Park

Date : May 2nd 2010, Sunday

Time : 5.00 pm to 7.00 pm

Please say no to plastic

Please do not mistake your Vehicle Horn for a Musical Instrument.

ಮುದುಕಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ….

ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಗು ಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಅಂತೂ ಇಂತು ಮೊದಲ ಮಗುವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಸರ. ಕಾರಣ ಆಕೆಗೆ ಗಂಡು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಿದಳು.

ಗಂಡುಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ತರುವಾಯ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಿಯಾಣದಳು. ಈ ಬಾರಿ ಖಂಡಿತ ಗಂಡು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಕೆಗೆ. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣಾಯಿತು. ಅವಳ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಎರಡನೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಿದಳು.

ಗಂಡು ಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಮತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ತರುವಾಯ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಳು. ಈ ಬಾರಿಯಂತೂ ಖಂಡಿತ ಗಂಡು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಕೆಗೆ. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಮೂರನೆಯದೂ ಹೆಣ್ಣಾಯಿತು. ಈಗ ದುಃಖದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಟ್ಟೂ ಬಂತು. ಈ ಅನಿಷ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚೀರಾಡಿದಳು. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದರು. ದುಃಖ, ಸಿಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೇ ಮೂರನೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಿದಳು.

ಈ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಇಂದು ಮೊದಲ ಮಗಳು ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಖ್ಯಾತ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಮೂರನೇ ಮಗಳು ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಕೊನೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ.

ತಾಯಿ ಮುದುಕಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇಂದಿಗೂ ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಗಂಡಾಗಿರಲಿ ಎಂದು.