ಡೆಕ್ಕನ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೆವರಿಟ್ ಜೋಡೀಸ್…

ಡೆಕ್ಕನ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಟೆಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಗಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತದ ದೇವಾನಂದ (ನಾನು) ಹಾಗೂ ನಿವೇದಿತಾ (ಜಯಶ್ರೀ) ಜೋಡಿ ಸ್ಥಾನಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹ ನಟ/ನಟಿಯ ಕುರಿತು ಏನೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 1, (ಶನಿವಾರ) ದ ಡೆಕ್ಕನ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.

ಡೆಕ್ಕನ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ ನ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟಿವಿ ಗೈಡ್
ನಮ್ಮ ಫೆವರಿಟ್ ಜೋಡೀಸ್...
ಸುಘೋಷ್ (ದೇವಾನಂದ) ಹಾಗೂ ಜಯಶ್ರೀ (ನಿವೇದಿತಾ)
ಪರಸ್ಪರರ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ...
ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಜೋಡೀಸ್....