ಇದು ಎಂಥಾ ಪ್ರಾಸವಯ್ಯ?

ಮೊನ್ನೆ ಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿರುವ ಈ ಬರಹ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು.

ಎನ್ನಡ ಇದು?

5 thoughts on “ಇದು ಎಂಥಾ ಪ್ರಾಸವಯ್ಯ?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.