ಎರೆಡೆರಡು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್

ಸುದ್ಧಿ ಸ್ಫೋಟ

ಎರಡು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು.

ಮೊದಲನೆಯ ಸುದ್ದಿ ಹೀಗಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ 5 ರವರೆಗೆ ಅಮೇರಿಕದ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಆರನೇ ಅಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕಾಗಿ ಯುವ ಲೇಖಕರಿಂದ ಕಿರುಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 150 ಕಥೆಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ 20 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಬರೆದ ಕಥೆ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆ’ ಈ 20 ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ.

ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬಿರುವುದು ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೇಫ್ಲವರ್’ ಹೊರತರಲಿದೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಟೈಟಲ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿದೆ. ಕೆಲದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಬಹಿಂರಗಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ನನ್ನ ಅನುಭವ, ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಬಳಿಕದ ಘಟನೆಗಳು, ನನಗೆ ಸಿಸ್ಟೋಸ್ಕೋಪಿ ನಡೆದ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಲೇಖನಗಳು – ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಹೊರಬರಲಿದೆ.

ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ

ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಸುಘೋಷ್ ಎಸ್. ನಿಗಳೆ.