ಗಣಿತಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ರ

ಗಣಿತ ಮನ್ನಿಸೋ ಪ್ರಭುವೇ

ಗಣಿತವನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಸುವ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಬರೆದ ಪತ್ರ….

Dear Maths,

Please grow up soon and try to solve your own problems. Don’t depend on others for your problems!!

Regards

Advertisements

One thought on “ಗಣಿತಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ರ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.