ಇದು ಏನು?

ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ...
Advertisements

4 thoughts on “ಇದು ಏನು?

  1. ನಿಗಳೆಜಿ,

    ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಯ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೀಟ / ಜಂತು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ.
    ದನ್ಯರಿ,

    ಮೋಹನ ಹೆಗಡೆ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.