ಅಯೋಧ್ಯೆ ತೀರ್ಪು ಏನೇ ಬರಲಿ – ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಬೀಳದಿರಲಿ

ಸಹನಾ ವವತು, ಸಹನೌಭುನಕ್ತು...

ಅಯೋಧ್ಯೆ ತೀರ್ಪು ಏನೇ ಬರಲಿ

ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಬೀಳದಿರಲಿ

ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಡೆಯದಿರಲಿ

ದ್ವೇಷ ಹೊಗೆಯಾಡದಿರಲಿ

ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ಹಾಳಾಗದಿರಲಿ

ಹಾಳಾದರೆ, ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಪೋಲಿಸರು ಏರೋಪ್ಲೇಸ್ ಹತ್ತಿಸಲಿ

ಏನಾದರೂ ಸರಿಯೆ, ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು ಎಂಬ ಘೋಷ

ಸದಾ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿ.

ಅಯೋಧ್ಯೆ ತೀರ್ಪು – ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ

ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಿವಾದ ಕುರಿತಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ.

ಈಶ್ವರ್ - ಅಲ್ಲಾ ತೇರೊ ನಾಮ್

ಇಂದಿನ ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು

---------------------------------
----------------------------------------
-----------------------------------
----------------------------------------
-----------------------------------------
----------------------------------------
--------------------------------

ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆ

ಯೆಂಗಿದೆ?

SHE SMILED.

HE DIED.

(ಕಥೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಜಗಳೂರು ಸೀತಾರಾಮ್)

ಪತ್ನಿಗೆ ಬಹುವಚನ ಬೇಕೆ?

ಈ ವಾರದ ‘ಸುಧಾ’ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ “ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ”ದ ಪಾತ್ರ (ದೇವಾನಂದಸ್ವಾಮಿ) ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಹುವಚನದಿಂದ ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಾರೇ, ಹೋಗೆ ಅನ್ನಲು ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಪ್ಪ...
ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕೆ?