ಕವಿವಿ 5 ನೇ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಯುವಜನೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಲೋಕಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀ. ಮೋಹನ್ ಹೆಗಡೆ.

ಸುದ್ದಿ ಕೃಪೆ - ಲೋಕಧ್ವನಿ

 

 

 

Advertisements