ಅಯ್ಯೋ ಮಲೆಯಾಳಿ ಕನ್ನಡವೇ….

ಪೋಟೋ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು – ವಾಣಿ ಶ್ರೀಹರ್ಷ.

ನೋಣ್ವೇಜು ರುಂಬಾ ಸೆನ್ನಾಗಿದೆ....
Advertisements

5 thoughts on “ಅಯ್ಯೋ ಮಲೆಯಾಳಿ ಕನ್ನಡವೇ….

 1. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ತಿಳಿಯದವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನಲ್ಲಿ ಲಿಪಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿನ್ದ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಮಾದವಿದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಎನ್ದಾಗುತ್ತದೆ.
  ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ “ನೋಣ್ ವೆಜಿಱ್ಱೇಱಿಯನ್” ಎನ್ದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಉಚ್ಚಾರ “ನೋಣ್ ವೆಜಿಟ್ಟೇರಿಯನ್” ಎನ್ನುವನ್ತೆ. ಆ ಬಗೆಯ ಉಚ್ಚಾರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಱ್ಱ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ರ್ರ ಎನ್ನುವನ್ತೆ ಅಚ್ಚಾಗಿದೆ.
  ಬೞಕೆಗಳು:-
  ಕುಱ್ಱಂ – ಕುಟ್ರಂ
  ಕಾಱ್ಱು – ಕಾಟ್ರು
  ಏಱ್ಱಂ – ಏಟ್ರಂ

  ಏಱ್ಱಂ ಎಂಬುದು ದ್ರಾವಿಡ ಒರೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಉಚ್ಚಾರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏರ್ತ ಎನ್ನುವನ್ತೆ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಹಿನ್ದು ಮುನ್ದು ತಿಳಿಯದೆ ಲಿಪಿಯ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಾರದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಳ್ಳೇ ಉದಾಹರಣೆ.

  ಇನ್ನು ನಿಗಳೆ, “ರುಂಬಾ ಸೆನ್ನಾಗಿದೆ”
  ನಿಜವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ‘ತುಂಬಾ’ ಎನ್ದರೆ ತಪ್ಪು, ಅದು ‘ತುಂಬ’ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತೂ ಅದು ಮಲೆಯಾಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ, ಈ ಕಮೆಣ್ಟನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸದೆ ಇರಬಹುದು.
  ತುಂಬದ ನಷ್ಟ > ತುಂಬಾ ನಷ್ಟ
  ನನ್ದದ ದೀಪ > ನನ್ದಾ ದೀಪ
  ‘ತುಂಬಲ್’ ಲ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೞೆದುಕೊಣ್ಡು ‘ತುಂಬ’ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ‘ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು.

  ಶಿಲ್ಪಾ
  “ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಅವಮಾನ”
  ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಯ ಹೊಱಗಿರುವ ಬೋರ್ಡು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬೞಕೆಯಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ…..

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.