ಮುಂಬೈ ದಾಳಿಗೆ ಇಂದಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹತ್ತು ಜನ ಪಾತಕಿಗಳು ಮುಂಬೈ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಕರಾಳ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ. ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರೆ ನನಗಿನ್ನೂ ರಕ್ತ ಕುದಿಯುತ್ತದೆ, ಸಂದೀಪ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ರ ವೀರ ಮರಣ ಮೈಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಹೋರಾಡಿದ ನೂರಾರು ಕಮಾಂಡೋಗಳಿಗೆ ಶತಶಃ ಪ್ರಣಾಮಗಳು….

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ – ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಾಗೂ ಸಂದೇಶ ಪತ್ರಿಕೆ.

.....................
........................
.........................
.......................
..........................
.....................
.....................
...................
....................
.................
.................
.....................
....................
..................
.....................
.....................
.......................
.........................
.....................