ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ – ಸುಧರ್ಮಾ

ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ – ಸುಧರ್ಮಾ

ಸಮ್ಯಕ್ ಅಸ್ತಿ...
Advertisements

2 thoughts on “ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ – ಸುಧರ್ಮಾ

    • ಹೌದು ಮೇಡಂ…ಸಂಸ್ಕೃತ ಪುಸ್ತಕೋತ್ಸವ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಲೂ ಜಾಗವಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲವೆ?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s