ಶಬರಿಮಲೆ ಕಾಲ್ತುಳಿತ: ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊಣೆ

ಕೃಪೆ – ಶ್ರೀ. ಶಿವಸುಂದರ್ ಹಾಗೂ ವಿಕ

......................