ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ, ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಬೂಟ್ ಪಾಲಿಶ್

Contributed by Anuya Warty

Courtesy – NDTV and Mid Day

ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ

.................

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.