ಬಾಂಬ್ ಹೇಗೆ ಸಿಡಿಯಿತು?

ಪತ್ರಕರ್ತ – (ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವನಿಗೆ) – ಬಾಂಬ್ ಜೋರಾಗಿ ಸಿಡಿಯಿತಾ?

ಗಾಯಾಳು – (ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ) – ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರೀ….ಬಾಂಬ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆವಳುತ್ತ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂತಾ…ಆಮೇಲೆ…ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತು – ಧಡಮ್ !!

ಢಂ..ಢಂ..ಢಂ..