ಸ್ವಂತ ಕವಿತೆಯ ಓದು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ “ಸ್ವಂತ ಕವಿತೆಯ ಓದನ್ನು” ತನ್ನ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಓದುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ. ಜಿ. ಎನ್. ಮೋಹನ್ ಅವರ ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂಕೋಲಾದ  ಶ್ರೀ. ವಿಷ್ಣು ನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ಕುಮಟಾದ ಡಾ. ಬಿ. ಎ. ಸನದಿ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳ ಓದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.  ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಓದಬಹುದು.

.............
...................
.......................
..................
.........................