ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ

ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ

ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರ ತಯಾರಿಗೆಂದು ಪೂರಾ ಪೂರಾ ಬಿಝಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊಂಚವೂ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಿರಲಿ.

 

Advertisements