ಕಾಪಿ ರೈಟ್, ಕಾಪಿ ರೈಟ್….ರೈಟ್..ರೈಟ್…ರೈಟ್

ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸಿ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಅನ್ನಿ...
ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಆದ್ರೆ, ಟೀ ರಾಂಗಾ?
Advertisements

3 thoughts on “ಕಾಪಿ ರೈಟ್, ಕಾಪಿ ರೈಟ್….ರೈಟ್..ರೈಟ್…ರೈಟ್

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s