ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿ ಚೋಮನ ದುಡಿ

ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತಚೋಮನ ದುಡಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಉರ್ದು ಉಸ್ತಾದ್ ಜನಾಬ್ ಮಾಹೇರ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರು 1982 ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದುವಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಪುಟ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿ ಚೋಮಾ ಕಾ ಢೋಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕವರ್ ಪೇಜ್ ನಿಮಗಾಗಿ.

ಚೋಮಾ ಕಾ ಢೋಲ್

2 thoughts on “ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿ ಚೋಮನ ದುಡಿ

  1. ಪ್ರಶಂಸಾರ್ಹ ಕೆಲಸ. ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಉರ್ದು ಭಾಷಿಕರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಲೇಖಕರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಬೆಳೆಸಿ ಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹಕಾರಿ ಯಾಗಬಲ್ಲವು.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s