ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30 ರಿಂದ 9.30 ರವರೆಗೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ

ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30 ರಿಂದ 9.30 ರ ವರೆಗೆ ಅರ್ತ್ ಅವರ್ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು 1 ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ಆರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಫಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದೆರಡು ಮನೆಗಳವರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದೆವು. ಬನ್ನಿ, ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅರ್ತ್ ಅವರ್ ಆಚರಿಸೋಣ.

ಫೋಟೋ ಕೃಪೆ - ಇಂಟರ್ನೆಟ್