ಸಚಿವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಂದಿಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ

ಇದಪ್ಪಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ…. 

ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು –  (ಹೆಸರನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ). 

ಹಂದಿಯ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಗೆ ಜಖಂ...
Advertisements

6 thoughts on “ಸಚಿವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಂದಿಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ

    • ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಹೀಗೆ ಬರಬಹುದು –
      ಸಚಿವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಂದಿಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ
      ಕಾರಿನ ಕಾಲು ಮುರಿತ, ಹಂದಿಯ ಗಾಜು ಪುಡಿಪುಡಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s