ಇದು ಏನೆಂದು ಹೇಳಿ?

ಈ ಕೋಡ್ ವರ್ಡನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ.

ಹೇಳಿದವರೇ ಮಹಾಜಾಣ!!

ಅ ಕೌ ಖ ಗೌ

ಘ ಙ ಶ್ಚೈವ

ಚ ಟೌ ತ ಪೌ ನಿ ಮ:ಜಡೆ

ಯ ಶೌ ರ ಸೌ ಲ ಸಶ್ಚೈವ

ಹವಳಾಕ್ಷ ಬದಾಯಣ

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s