ಕವಿತೆ – ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜೋಶಿ ಹಾಗೂ ನಾನು

ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಯಾತ್ರಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮೇ 15 ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕವಿತೆ – ಕನ್ನಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜೋಶಿಯವರ ಕವನ ‘ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಲೆಕ್ಕ’ವನ್ನು ನಾನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಅವರ ಕವನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಬ್ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜೋಶಿಯವರಿಂದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಲೆಕ್ಕ
ನನ್ನಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆ
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ ಮೂರ್ತಿ, ಆಂಟನಿ, ಜಿ. ಎನ್ ಮೋಹನ್, ಬಿ ಎಂ ಹನೀಫ್, ಎಂ ಎಸ್ ಮೂರ್ತಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜೋಶಿ
ಹನೀಫ್ ರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆ