ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಲಾರಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಾಲು

ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಲಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನೊಬ್ಬ ಮಲಗಿದ್ದ. ಆತನ ಕಾಲು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಕಂಡಿತು…

ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ..
Advertisements

2 thoughts on “ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಲಾರಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಾಲು

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s