ಶೂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ…

ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಫೋಟೋ ಇದು. ನಿವೇದಿತಾ (ಜಯಶ್ರೀ) ಕ್ಸೋಸ್ ಅಪ್ ನಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮುಂದಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಗೆ ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ….

ಆರ್ಡರ್...ರೋಲ್....ಆಕ್ಷನ್...ಓಕೆ...