ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ

ಇರುವುದೊಂದೇ ಭೂಮಿ….

ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದಿರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟುಹೋದ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟುಹೋಗೋಣ. ಇಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಗಿಸೋಣ. ನಾಳೆ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಗಿಸೀತು. 

ಕೊಪ್ಪದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಮೀಪ ತೆಗೆದ ಫೋಟೊ.
Advertisements

2 thoughts on “ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ

  1. “ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟುಹೋದ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟುಹೋಗೋಣ. ಇಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಗಿಸೋಣ”

    ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s