ನ್ಯೂಸ್ ಪಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖಪುಟ ಹೀಗಿದೆ

ಮುಖಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸ – ಪ. ಸ. ಕುಮಾರ್

ಯೆಂಗೈತೆ ಪಿಂಟು?
Advertisements

10 thoughts on “ನ್ಯೂಸ್ ಪಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖಪುಟ ಹೀಗಿದೆ

  1. ಬೆಳ್ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಪಿಂಟ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಗ್ತೈತೆ, ಆದ್ರೆ ಪಿಂಟ್ಗಿಂತಾ ಒಂದ್ ನೈಂಟಿ ಆಕ್ಸಿ ಬುದ್ದೀ… ಬಂದೇ ಬತ್ತೀವಿ

    • ನೀವ್ ಬರೋದೇ ಆದ್ರೇ ನೈಂಟಿ ಯಾಕೆ ಸಾರ್….180 ನೇ ಆಕಸ್ತೀನಿ… 🙂

  2. Kandita prayatna padtini. Nangu exam ide. Enu odilla. Odko beku. But ellidru nimage nanna best wishes irutte….

  3. ಬಂದೇ ಬರ್ತಿನಿ, ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒನ್ದೊನ್ದು ಪಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಸಾರ್

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s