ನ್ಯೂಸ್ ಪಿಂಟ್ ಗೆ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ನ್ಯೂಸ್ ಪಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತು ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್ ಗುರುರಾಜ ರಾವ್ ಅವರು ಅವಧಿಗಾಗಿ ಬರೆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ… ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತನೂ ಅಲ್ಲ, ಕಿರುತೆರೆ ಕಲಾವಿದನೂ ಅಲ್ಲ.. ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಪಂಚಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ, ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದವನು…ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಎರಡು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರುವ ಗೆಳೆಯ ಬರೆದಿರುವ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು, ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇ ಹೊರತು ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಓದಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ. 

 

ರಮೇಶ್ ಗುರುರಾಜ ರಾವ್
....