ನಾನು ರಕ್ತ ದಾನ ಮಾಡಿದೆ

ಮೊನ್ನೆ 14 ನೇ ತಾರೀಕು ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ರಕ್ತ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 400 ಎಂಎಲ್  ರಕ್ತ ನೀಡಿದೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು.

ರಕ್ತ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ನೀಡಲಾದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್