ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಾ ಅವರ ಲೋಕಪಾಲ್ ಕರಡು ಪ್ರತಿಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಅವರ ಲೋಕಪಾಲ್ ಮಸೂದೆಯ ಕರಡು ಪ್ರತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

....

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕರಡು ಪ್ರತಿ – http://samvada.org/2011/news-digest/govt-draft-of-lokpal-bill-2011/

....

ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ತಂಡದ ಕರಡು ಪ್ರತಿ – http://samvada.org/2011/news-digest/team-anna-draft-of-lokpal-bill-2011/

 

 

 

 

 

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.