ಲೇಡೀಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ…

ಸಮಯ ಟಿವಿಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಟರ್ 12 ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ನಡುವೆ.