ವಕೀಲರ ಗೂಂಡಾವರ್ತನಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ…

ಒಟ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಪತ್ರಕರ್ತರು ನಿನ್ನೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲರ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಮಿತಿಮೀರಿದೆ. ಇದ್ಯಾವ ನ್ಯಾಯ?

(ಚಿತ್ರಕೃಪೆ – ಬ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಮಿರರ್)