ಹೀಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ….

ಸುದ್ದಿಮನೆಯ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ, ಬರವಣಿಗೆ ಸತ್ತುಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬರಯಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೆಯಲು ಕುಳಿತರೆ, ಏನೂ ಹೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಲಿ?

ಬರೆಯುವೆನೆಂದರೆ ಬರೆಯಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ?

 

Advertisements

7 thoughts on “ಹೀಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ….

  1. ಸುಘೋಷ್,
    ಬರೆಯಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಅದರ ಉತ್ತರ ನಮ್ ಕಡೆ ಸಿಗಾಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ ನಮ್ಕಿಂತ ನಿಮಗ ಛಲೋ ಗೊತ್ತದ. ಬರೆಯುವುದೇನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಏನಾದ್ರು ಸಲಹಾ, ಸೂಚನಾ ಕೊಡಬಹುದ್ರಿಪಾ ನಾವ್..

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s