ವಿಜಯನಗರ ಬಿಂಬದ ಚಿಣ್ಣರ ಚಾವಡಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷಣ

ವಿಜಯನಗರ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಮೂರುದಿನಗಳ ಮೀಡಿಯಾ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರಿಂಟ್  ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ.

lights…camera…action