ಆಜ್ ಜಾನೇ ಕಿ ಝಿದ್ ನಾ ಕರೋ….

Advertisements

One thought on “ಆಜ್ ಜಾನೇ ಕಿ ಝಿದ್ ನಾ ಕರೋ….

  1. UR BLOG IS NICE. ತಮ್ಮ ಸೇವೆ/ ಕೆಲಸದಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಲಿ,ತಾವು ಕನ್ನಡಗರೆಂಬ ಗರಿಮೆ ನಮಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಳೇಯ ಸುದ್ದಿಯಾದರೂ ತಡವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.
    – ಕನಕಾಪುರ ನಾಣಿ, ಸಿಡ್ನಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s