‘ಸಂಗ’ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಇದ್ದವರಾರು? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯ ಖಡಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಕೃಪೆ – ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

…………
Advertisements

2 thoughts on “‘ಸಂಗ’ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಇದ್ದವರಾರು? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯ ಖಡಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ

  1. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯ ತಾತ !
    ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಎಮ್ಮೆ ಚರ್ಮ ದಾಟಿ ಮನಸೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s