ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ

Patriotic calendar

.............
………….

Rashtra Gaurava Samrakshana Parishath (RGSP) www.rgspbharath.com which was established on 01.08.2004 has conducted several patriotic programmes using alternative channels and has reached to cross section of the society through its innovative approach. The activities of RGSP is well covered in the internet, newspaper, periodicals and electronic media. The activities of RGSP is to create patriotism amongst the citizens and take the life, struggle, sacrifices & the ideology of the revolutionary freedom fighters to masses.

We have organized a series of patriotic lecture in over 300 schools & colleges across the state of Karnataka and Cochin on various occasions and have directly reached to over 200000 students and over 6000 teachers/lecturers. Hundreds of articles are published in many newspapers and periodicals as well as in electronic media. We have recently conducted series of lecture on 2G spectrum and other financial scams in few colleges.

For the past about 8 years we are distributing educational materials like notebooks, text books, school bags etc., to poor students of government schools and till date over 2000 students are benefited out of this programme held at Hubli, Mangalore, Ullal, Turuvekere, Chickballapur & KGF.

A very unique alphabetic charts published by us in Kannada & English which is being distributed free to 4000 primary schools of Mangalore, Udupi, Hassan & Bangalore urban districts wherein A stands for Aurobindo Ghosh, B for Bhagat Singh and Z for Zhansi Rani Lakshmi Bai is expected to create patriotism from the early ages in generation next. We request you to kindly visit our website www.rgspbharath.com for more details of our past activities and future goals.

We are planning to publish 2 sets of calendar for the year 2013. One set of calendar is being published on the occasion of BICENTENARY YEAR of freedom fighter, commander in chief of war of Indian Independence 1857 TATYA TOPE and the other set of calendar is being published on the occasion of 175th birthday of Bankim Chandra Chatterjee freedom fighter and author of National Song Vande Mataram or in the remembrance of centenary year of bombing of viceroy Harding by Ras Bihari Bose, founder of Indian National Army and his associate revolutionary freedom fighters.

THE DETAILS OF THE CALENDER 2013 IS AS BELOW

Size 14”X19” No of Copies 5000

Paper : 100 GSM Indian Art Paper Printing : Multi colour back to back printing

Tariff Rs. 18,000/- for 1 page sponsorship, Advt space of
3” x 13” & 200 calendars given to sponsorers
Rs. 10,000/- for ½ page sponsorship, Advt space of
3” X 6” & 100 calendars given to sponsorers
Rs.5,500/- for ¼ page advertisement . Advt space of 3”X3”
& 100 calendars given to sponsorers.
Rs.2,500/- for box advertisement with 1 ½” X 4” space with 25 calendars given to sponsorers.
We will be distributing 2000 copies of the calendars to Schools/Colleges/Libraries and to eminent personalities of the society. We look forward for your patronage for this patriotic and nationalistic cause.
Thanking You, Yours faithfully,
For RASHTRA GAURAVA SAMRAKSHANA PARISHATH

T N RAMAKRISHNA – PRESIDENT & MANAGING TRUSTEE

T N RAMAKRISHNA
TEL :: +91 080 98456 72560
WEB :: www.rgspbharath.com
BLOG :: http://rgsp.wordpress.com

We are with Ustad Faiyaz Khan

Photo courtesy : The Hindu
Photo courtesy : The Hindu

You  are aware that Ustad Faiyaz Khan went through a disaster period in the month of October, where in he met with a deadly accident and lost his wife. And himself had a severe injury in his both legs.

Many musicians, music lovers stood with him in during tough time and extended their support. We thank each and everyone of them.

As a part of this continued support the great Sarod maestro Pandit Rajeev Taranathji is going to perform for the benefit of Ustad Faiyaz Khan.

Venue: Bharateeya Vidya Bhavan. Race course road, Bangalore

Date: 21-12-2012

Time: 6pm

All are welcome

Entry Free

We wish to see you there to show Faiyaz Khan that you all are with him.

ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಗಬಯಸುವವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ….

...........
………..

ವಿಸ್ಮಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ರಂದು  ಅಗ್ನಿ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗಲಿಚ್ಛಿಸುವವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಶ್ರೀ. ಬಾಪು ದಿನೇಶ್ – 9480198162

‘ಸುಧಾ’ ದಲ್ಲಿ ‘ಥಟ್ ಅಂತ ಬೆಣ್ಣೆ’

ನವೆಂಬರ್ 22 ರ ‘ಸುಧಾ’ದ ‘ನಿಮ್ಮ ಪುಟ’ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವುದು.

.....
…..