ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಗಬಯಸುವವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ….

...........
………..

ವಿಸ್ಮಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ರಂದು  ಅಗ್ನಿ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗಲಿಚ್ಛಿಸುವವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಶ್ರೀ. ಬಾಪು ದಿನೇಶ್ – 9480198162

2 thoughts on “ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಗಬಯಸುವವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ….

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.