ಈ ಬಾರಿಯ ‘ಸುಧಾ’ ದ ‘ಜಾಣರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ’ ಹೀಗಿದೆ…

20130411a_048101001

Advertisements

One thought on “ಈ ಬಾರಿಯ ‘ಸುಧಾ’ ದ ‘ಜಾಣರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ’ ಹೀಗಿದೆ…

  1. ಜಾಣರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ? 😀 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಜಾಣರೂ ಇನ್ನೂ ಟೀವಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎ೦ಬ ಅನಿಸಿಕೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಅ೦ತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ

    http://pramodc.wordpress.com/2012/11/13/%E0%B2%AE%E0%B3%82%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%96%E0%B2%B0-%E0%B2%AE%E0%B3%82%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%96%E0%B2%B0%E0%B2%BF%E0%B3%A6%E0%B2%A6-%E0%B2%AE%E0%B3%82%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%96%E0%B2%B0/

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s