ನನ್ನ ಮಗನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ…

ನನ್ನ ಮಗನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ –

ಗಣೇಶ ಲಡ್ಡುವನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ, ಸೊಂಡಿಲಿನಿಂದ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ?

...
Advertisements

3 thoughts on “ನನ್ನ ಮಗನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ…

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s