ಏನ್ ಮಚ್ಚಾ PRESS ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ವಾ?

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದದ್ದು. ಯಾವ ಚಾನಲ್ ನ ಕಾರು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ನೋಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ!!

......
© SUGHOSH S. NIGALE

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.