ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಕರ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ…

...

ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ತಮ್ಮ, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಕರು. ತಮ್ಮನಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಕರ್ ಆಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಬಯಕೆ. ಆದರೆ ಆಸೆ ಇನ್ನೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಲೋಕಭಿರಾಮವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಿತ್ರರು ಹೇಳಿದರು, ಅವರ ತಮ್ಮ ಹೀಗೇ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನಂತೆ, “ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಕರ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಶುದ್ಧವಿದೆ” ಅಂತ. ಇಂದಿನ ಬಹುಪಾಲು ಆಂಕರ್ ಗಳ ದುಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಇದೆ ಅಲ್ವೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರ  ಹೇಳಿಕೆ?