ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ನಡುವೆ ಹೀಗೊಂದು ಪಿಟಿಸಿ

ಈ ಟಿವಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಗೂ ಪಿಟಿಸಿ.

Advertisements