ಈ ಬಾರಿಯ ನಿಗಳೆ ಪಾರಿತೋಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೀಗಿತ್ತು

ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನನ್ನ ಊರಾದ ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ‘ನಿಗಳೆ ಪಾರಿತೋಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಓದಿನ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಗಳೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೀಸಲು. 2013 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಜಿ. ವಿ. ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕು ಗುಡ್ಡೆತೋಟದವರು. ಈ ಬಾರಿಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 87 ಅಂಕ. ಜೊತಗೆ ಚೆಸ್, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಭಾವಗೀತೆ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಓರಿಗಾಮಿ, ಕಥೆ-ಕವನ ಬರೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಎಚ್. ಎನ್. ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಹಾಗೂ ಸುಮಾ ರಾವ್, ನಿಗಳೆ ಪಾರಿತೋಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಶ್ವಿನಿಯವರಿಗೆ ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗಳೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪಾರಿತೋಷಕ ಹಾಗೂ 501/- ನಗದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

.....
…..